Pakalpojumi

Skaistuma Institūts „Liorá” saviem klientiem veic visaptverošus un kvalitatīvus pakalpojumus, galvenokārt pamatojoties uz viņu individuālajām īpatnībām, un piedāvā jaunākās zinātniskās izstrādnes kosmetoloģijas, estētiskās medicīnas un atveseļošanas jomā.